<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

 

Velkommen til digital faglunsj

Har styret i din virksomhet informasjonssikkerhet på agendaen?

Det er ikke noe nytt at det er viktig å ha fokus på informasjonssikkerhet, men er det på agendaen til styret? Visste du at om lag 80 % av norske virksomheter mangler digital kompetanse i styret. Styreforeningen viser til en undersøkelse hvor selskaper med digital styrekompetanse i snitt er 26 % mer lønnsomme enn de andre. I tillegg påføres eierne en betydelig digital sikkerhetsrisiko.

Styrets kompetanse må utvides til å inkludere digital kompetanse. Et første skritt på veien er at styret får grep om hvilken digitale sikkerhetsrisiko virksomheten påtar seg. 

I denne lunsjen møter dere våre fremste eksperter på informasjonsikkerhet. Med følgende hovedtemaer; Sett informasjonssikkerhet på agendaen i styrerommet!

- Hvordan håndtere et dataangrep?
- Hvilket ansvar har styret?
- Hvilke spørsmål bør styret stille til dagligleder?

Med over 20 års erfaring fra NSM vil Leiv Skaug dele sine refleksjoner om hvorfor informasjonssikkerhet er enda viktigere enn tidligere. Anders Brunland som tidligere IT- direktør vil gi dere verdifulle råd om hvordan håndtere et innbrudd.

Praktisk info:
  • Dato: Tirsdag 14. juni
  • Tidspunkt: Kl. 12:00-12:45
  • Møte gjennomføres på: Teams 

Arrangementet er gratis og passer for styremedlemmer, Adm.dir. CEO og IT- direktører. Det blir ikke sendt ut opptak fra dette møte.

 

Portrett Anders Brunland

Anders Brunland

Brunland har jobbet som leder på ulike nivåer de siste 9 årene. Han har initiert og gjennomført omorganiserings- og endringsprosesser samt vært ansvarlig for at digitaliseringsperspektivet ivaretas i virksomhetens strategi. Les mer om han her.

te_habberstad-1679

Leiv Skaug

Informasjonssikkerhet

Leiv Skaug har over 20 års bred erfaring innen informasjonssikkerhet, informasjonshåndtering og GDPR. Han har ledet flere enheter og har mange års internasjonal erfaring som stabssjef og seksjonssjef i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Der har han også hatt lederansvar for noen av de tyngste sikkerhetstekniske miljøene. Han har også lang erfaring med planlegging og gjennomføring av øvelser innen sikkerhet og beredskap generelt, og cyberdomenet spesielt. I tillegg er han godt kjent med virksomhetsstyring og rapportering i det offentlige etter mange år med ansvar for dette på avdelingsnivå i NSM. Les mer om Leiv her. 

Meld deg på her