<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Digital faglunsj: Hvordan lykkes med feedback, for HR og ledere

Gode kommunikasjonsferdigheter er et av de viktigste verktøyene du har som leder.

Slik lykkes du med feedback 

Gode kommunikasjonsferdigheter er et av de viktigste verktøyene du har som leder, og feedback er en sentral del av denne verktøykassa. 

En leder som mestrer feedback på en god måte vil:

  • Evne å gi konstruktive tilbakemeldinger 
  • Skape en sunn læringskultur med kontinuerlig forbedringsarbeid
  • Bidra til motivasjon, engasjement og arbeidsglede i teamet 

Feedback er en ferdighet som gjør det enklere å manøvrere i lederrollen på en god måte, det er en ferdighet som kan bidra til bedre arbeidsprestasjoner, mer lojale medarbeidere og ikke minst, bedre leder-medarbeiderrelasjoner. 

Hva ledere bør vite om for å lykkes med feedback er det du skal du få vite mer om i denne digitale faglunsjen. Et superaktuelt tema for deg som jobber med HR eller ledelse, og som er opptatt av å skape sunne samarbeidsforhold og god kommunikasjon på jobben. Vi byr på konkrete tips som du kan ha nytte og glede av i din arbeidshverdag. Velkommen!

Meld deg på digital faglunsj:

Anne Lise Heide_1Foredragsholder og fagekspert: Anne Lise Heide

Anne Lise har jobbet med lederutvikling siden 2007 og har bred erfaring fra konseptutvikling og leveranser av lederutviklingsprogrammer både i Norge og i en rekke andre europeiske land. Hun har jobbet med topplederprogram, ledergruppeutvikling og kommunikasjonstrening for ledere, og har i tillegg særskilt god erfaring med opplæringsprogrammer for nye ledere.

Habberstad har gleden av å invitere til fredagslunsj med faglig påfyll og inspirasjon med våre rådgivere i team lederutvikling. Møtet gjennomføres på Teams, og vi byr på et engasjerende miniforedrag og åpner for dialog. Arrangementet er gratis. Det blir ikke sendt ut opptak fra disse møtene.