<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Workshop: Hvordan lykkes med feedback

Spennende og aktuell kursdag for deg som jobber med feedback-kultur i organisasjonen.

Early Bird pris ved påmelding innen 1.desember

Slik skaper du en god feedback-kultur på jobben 

Velkommen til et litt annerledes feedback-kurs.

Vi tilbyr et skreddersydd blended learning program på temaet feedback-teknikk og feedback-kultur. Programmet inkluderer et flunkende nytt digitalt feedback kurs hos Videocation + en 5 timers fysisk workshop sammen med Anne Lise Heide.

Mange organisasjoner sliter med å få til en god og prestasjonsfremmende dialog mellom ledere og medarbeidere. Ofte ser man at medarbeidere kan miste gløden fordi de savner opplevelsen av å føle seg sett og verdsatt. Andre igjen savner konstruktiv feedback og verdfulle innspill som kan hjelpe de til å prestere på sitt beste i jobben.

Det å skape en god feedback-kultur er viktig for engasjement, trivsel og arbeidsprestasjoner. En kultur der vi gir hverandre god tilbakemeldinger på en gjennomtenkt måte bidrar til å forebygge uønsket atferd og støy. På kurset får du lære hvordan du kan jobbe med dette i din enhet. Kurset er spesielt tilpasset HR og internkonsulenter, men passer også for ledere. 

Merk: Early Bird pris ved påmelding innen 1. desember.

Dette kurset handler om hvordan få til en god og velfungerende feedback-kultur på jobben, gjennom kunnskap, trening og økt bevisstgjøring. Her får du lære hvordan kan du jobbe med ledere og medarbeidere i din organisasjon for å motivere til større åpenhet og mot til å si fra, samtidig som man lærer seg nye kommunikasjonsferdigheter som gjør en forskjell i hverdagen.

Meld deg på blended learning program (videokurs + workshop)

Målet med kurset;

Vi har stor tro på det arbeidet som gjøres internt i organisasjonen. Vårt mål med dette kurset er å tilby et konkret rammeverk for deg som ønsker jobbe med å skape en sunn feedback-kultur på arbeidsplassen. Dette kurset egner seg spesielt godt for deg som jobber med HR, lederstøtte eller lederutvikling i en organisasjon. 

Du vil lære hvordan du kan fasilitere for feedbacktrening for lederne i din organisasjon, og hvordan dere kan skape en kultur der alle blir tryggere på å gi og ta imot tilbakemeldinger.

Dette kan du unngå 

Manglende åpenhet får noen ganger negative konsekvenser som misforståelser, baksnakking eller konflikter som får lov til å vokse frem i det skjulte. Når lederne er utrygge på hvordan å gi feedback kan man risikere å få: 

  • Ledere som utsetter de vanskelige samtalene
  • Ledere som vegrer seg for å si fra når det er noe
  • Ledere som sier fra på en lite gjennomtenkt måte slik at tilbakemeldingen får negativ effekt

En sunn tilbakemeldingskultur og gode kommunikasjons-ferdigheter hjelper dere til å styre unna disse utfordringene.

Anne Lise Heide_1Foredragsholder og fagekspert, Anne Lise Heide;

Anne Lise har jobbet med lederutvikling siden 2007 og har bred erfaring fra konseptutvikling og leveranser av lederutviklingsprogrammer både i Norge og i en rekke andre europeiske land. Hun har jobbet med ledertrening, team- og ledergruppeutvikling, samt kommunikasjonstrening for ledere i en årrekke, og har i tillegg særskilt god erfaring med opplæringsprogrammer for nye ledere.