Skjermbilde 2023-02-03 kl. 10.50.25
Hvordan sikrer vi at lederutvikling har en positiv effekt på organisasjonens resultater?

Det er er det vi ønsker å sette fokus på i denne fagsamlingen.

- For til tross for at det hvert år brukes enorme beløp på lederutvikling verden over, er det for mange uklart hvilken effekt lederutvikling egentlig har.  

Hvordan kan du sikre at din virksomhet ikke kaster penger ut av vinduet på lederutviklingstiltak som ikke virker? Vi har på ingen måte det fulle og hele svaret, men vi deler mer enn gjerne av vår innsikt og inviterer til felles dialog og faglig inspirasjon der målet er å bli litt klokere sammen.

Har du ansvar for lederutvikling i din virksomhet, og er engasjert i hva som skal til for at lederutvikling faktisk virker? Kunne du tenke deg å dele dine refleksjoner med andre ledere? Da er dette arrangementet for deg.

Fredag 24. mars innreder vi konferanserommet på Telegrafen med runde bord og inviterer til meningsskapende dialog om temaet «hvordan få effekt av lederutvikling».

Arrangementet har begrenset med plasser, bindende påmelding. Det er ingen deltakeravgift 

Program: 

Sted: Telegrafen Oslo, Kongensgate 21 

08:15 - 08:45  Velkommen - frokost og hyggelig mingling 

08:45 - 11:15 Introduksjon til dagen, borddialoger og miniforedrag:

Vi skal innom følgende tematikker:

  • Hvilke effekter av lederutvikling ønsker vi å se hos oss?
  • Hvilke lederferdigheter og -egenskaper tror vi blir viktige å utvikle fremover?
  • Hva mener vi skal til for at lederutviklingsprogrammer gir effekt?
  •  Hva sier forskningen om når lederutviklingsprogrammer har best effekt?

 11:15 - 11:30 Oppsummering og avslutning

Formiddagen fylles med korte faglige innlegg fra Habberstad sitt lederutviklingsteam og gode diskusjoner sammen med likesinnede kolleger fra ulike bransjer og virksomheter. Formålet er å skape større forståelse for hva som er kritiske faktorer for å få ønsket effekt av lederutvikling i den virksomheten du jobber.

Velkommen til meningsskapende dialog om effektfull lederutvikling! 

 

Begrenset antall plasser
Påmeldingsfrist 7. mars 

 

Meld deg på her

Skjermbilde 2023-02-01 kl. 16.50.09