<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kom i gang med miljøsertifisering

ISO -14001 er en internasjonalt anerkjent miljøsertifisering som hjelper organisasjoner til å identifisere, styre og redusere sin påvirkning på miljøet.  ISO 14001 legger til rette for en bærekraftig og lønnsom vekst.

I guiden deler vi stegene på veien mot miljøsertifisering. 

Fyll ut skjemaet til høyre og få guiden tilsendt.

Miljosertifisering_Mockup_forside_bok

Fyll ut skjemaet og få guiden tilsendt