Veien mot ISO 27001 sertifisering

ISO 27001 er en internasjonal standard for styringssystemer for informasjonssikkerhet (ISMS). ISMS er et rammeverk som hjelper organisasjoner med å etablere, implementere, drifte, overvåke, gjennomgå, vedlikeholde og forbedre styring av informasjonssikkerhet.

Målet med ISO 27001 er å bistå organisasjoner med å beskytte sine informasjonsressurser, inkludert konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Standarden gir en risikobasert tilnærming til informasjonssikkerhet og krever at organisasjonen identifiserer og håndterer informasjonssikkerhetsrisikoer.

I guiden deler vi stegene på veien mot ISO 27001 sertifiseringen. 

Fyll ut skjemaet til høyre og få guiden tilsendt.

Veien mot ISO27001 _ rapport transparent_-1

Fyll ut skjemaet og få guiden tilsendt