<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Top banner

Brækhus Advokatfirma, Habberstad og Cloudworks inviterer ledere til Sommerro for en oppdatering om dagens risikobilde og deler konkrete råd som vil styrke virksomheten ved et cyberangrep.

Det er ikke lenger et spørsmål om bedriften din blir utsatt for et cyberangrep, men hvor godt forberedt dere er når angrepet faktisk skjer.

I løpet av ettermiddagen vil:

  Roar Thon fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet gir deg oppdatert informasjon om dagens risikobilde 

Du møter en profesjonell hacker fra Transcendent Group. Han forteller om selskapenes sårbarheter sett fra en hackers perspektiv 

  Vi deler erfaringer fra et angrep og gir praktiske råd om hvordan dere kan sikre virksomhetens interesser og verdier

Påmelding gjør du her

Program

Dato : 20.september I Tid : 13-16 I Sted: Sommerro, Oslo 

Arrangementet er gratis og har begrenset antall plasser.

12.30 - Registrering og lett servering

13.00 - Velkommen og introduksjon
Ida Brabrand (Advokat og assosiert partner, Brækhus Advokatfirma)   

En leders erfaringer fra et faktisk cyberangrep
Anders Brunland (Seniorrådgiver Habberstad AS)    

Oppdateringer om dagens risikobilde fra NSM 
Roar Thon (Fagdirektør Nasjonal sikkerhetsmyndighet)   

Tenk som en hacker! 
Carsten Maartmann-Moe (CEO og Managing Director, Transcendent Group Hacker)  

Hjelp, vi er hacket!
Rikard Strand (IT magiker i Cloudworks)

Kommunikasjon og ansvar ved cyberangrep 
Advokat Ida Brabrand og Stein E.Hove (Advokat og partner Brækhus Advokatfirma) 

15:15 - Paneldebatt, spørsmålsrunde og erfaringsutveksling    
Ordstyrer Ida Bradbrand 

16:00 - Avslutning

Møt foredragsholderne 

Skjermbilde 2022-12-09 kl. 10.55.07-1

Roar Thon

Fagdirektør Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Roar Thon har arbeidet i NSM siden 2003 og har en tjenestebakgrunn fra Forsvaret og politiet. De siste årene har han holdt over 150 foredrag i snitt pr år, og med snart 1700 foredrag i sin NSM-karriere kan det påstås at han er en meget etterspurt foredragsholder.

 

Skjermbilde 2022-12-09 kl. 10.57.36

Stein E. Hove

Partner/advokat (H) i Brækhus Advokatfirma

Stein E. Hove er spesialist innen tvisteløsning og forhandlinger, samt kommersielle kontrakter, spesielt knyttet til teknologi og IT. Han har jevnlig vært kåret i Finansavisens årlige advokatundersøkelser til å være blant Norges 10 beste advokater innen tvisteløsning, og teknologi og digitalisering. Stein er også en aktiv prosedyreadvokat og er ofte i retten hvor sakene handler om kontrakter og krav innenfor IKT eller eiendom, aksjeselskaper og andre forretningsforhold.

Anders Brunland

Anders Brunland

Fagekspert /rådgiver Habberstad  AS

Andres Brunland har jobbet som leder på ulike nivåer de siste 9 årene. Han har initiert og gjennomført omorganiserings- og endringsprosesser samt vært ansvarlig for at digitaliseringsperspektivet ivaretas i virksomhetens strategi. Anders Brunland er opptatt av samhandlingen mellom teknologi og strategi, og besitter spisskompetanse på innovasjon.

Rikard Strand høyoppløst farger

Rikard Strand

IT Magiker Cloudworks

Rikard Strand jobber i Cloudworks og er en cloud-evangelist og infrastrukturarkitekt med 20 års erfaring fra komplekse IT-løsninger. Hans faglige tyngde ligger innen Microsoft Office 365, Azure AD og Workplace from Facebook, i tillegg til innfasing av skytjenester. Rikard har mye erfaring med drift- og forvaltningsprosesser og er en ideell diskusjonspartner for IT-ledelsen.

Ida Brabrand - web

Ida Brabrand  

Advokat og assosiert Partner i Brækhus Advokatfirma

Ida Brabrand har sin ekspertise innen medierett, ytringsfrihet og arbeidsrett. I tillegg til å være advokat har Ida journalistutdannelse fra Journalisthøyskolen i Oslo og Volda. Hun har arbeidserfaring som nyhetsjournalist i NRK Østlandssendingen og TVNorge-nyhetene. Hun rådgir arbeidsgivere i arbeidsrettslige spørsmål og i saker om ytringsfrihet. Ida fører jevnlig saker for domstolene.

Skjermbilde 2023-08-21 kl. 22.18.18

Carsten Maartmann-Moe

CEO og Managing Director, Transcendent Group

Carsten Maartman-Moe hjelper virksomheter i privat og offentlig sektor med å være sikre i cyberspace, og forbedre hvordan man håndterer cyberangrep. Han har gitt råd til alt fra oppstartsselskaper og scale-ups til verdens største virksomheter på området cybersikkerhet. Carsten Maartmann-Moe har bakgrunn som etisk hacker og har ansvaret for den norske virksomheten i konsulentselskapet Transcendent Group.

Frame 1 (4)