<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Digital faglunsj 
Hvordan skape psykologisk trygghet

Digital faglunsj-
Hvordan skape psykologisk trygghet? 

Hvordan skape psykologisk trygghet i teamet? Eller kanskje enda litt mer utfordrende, hvordan kan du som HR-leder eller toppleder jobbe for å skape mer psykologisk trygghet i hele virksomheten? Det er tema på dagens digitale faglunsj.

I 2012 lanserte Google sitt prosjekt Aristoteles, der målet var å identifisere hva som kjennetegner høypresterende team, og hva som skiller disse teamene fra andre team i virksomheten. Google identifiserte 5 sentrale faktorer som kjennetegnet de beste teamene, herav psykologisk trygghet som et helt sentralt fundament for høy teameffektivitet. 

Amy Edmondson er den som har blitt mest kjent for forskningen på psykologisk trygghet i organisasjoner, og det finnes etter hvert en betydelig mengde evidensbasert forskning på risikoen ved å ikke ha psykologisk trygghet i en virksomhet. Tilsvarende har Edmondson og andre forskere påvist hvordan team som har denne tryggheten evner å være mer kreative og jobber smartere sammen.

Men hva er det egentlig som driver psykologisk trygghet i en organisasjon og hva bør HR og toppledere være oppmerksomme på for å skape et godt fundament for dette i sin virksomhet? Det kommer vi nærmere inn på i denne faglunsjen.

Praktisk info:
  • Dato: Fredag 24. juni
  • Tidspunkt: Kl. 12:00-12:45
  • Møte gjennomføres på: Teams 

Habberstad sine digitale faglunsjer er et nytt konsept fra avdeling lederutvikling våren 2022. Hver måned inviterer vi til faglig påfyll og inspirasjon til et nytt tema innenfor HR og ledelse. Møtet gjennomføres på Teams, og vi byr på et engasjerende miniforedrag og åpner for dialog med deltakerne. Arrangementet er gratis. Det blir ikke sendt ut opptak fra disse møtene.

 
te_habberstad-0213

Anne Lise Heide

Organisasjons- og lederutvikling. Foredragsholder. Coach.

 

Anne Lise Heide har jobbet med lederutvikling siden 2007 og har hatt ansvar for bedriftsinterne lederutviklingsprogrammer i mer enn 12 år. Hun har 20 års egen ledererfaring fra store og mellomstore virksomheter og holder kurs innenfor HR og lederfaget, samt stressmestring og selvledelse. Les mer om Anne Lise her. 

Meld deg på her