<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

 

Hvordan lykkes med gode medarbeidersamtaler

Hva skal til for å lykkes med medarbeidersamtaler i din organisasjon?

Medarbeidersamtaler er ikke lengre den årlige samtalen, eller - det burde i alle fall ikke være det. I dette webinaret med Habberstad skal vi se på hvorfor det er viktig å etablere en god praksis for faste en-til-en samtaler med medarbeiderne og hva disse samtalene bør handle om. Vi skal også se nærmere på hvordan HR kan utvikle maler og strukturer som bidrar til å gi ønsket effekt, der medarbeidersamtalen både gir motivasjonspåfyll og bidrar til en tydeligere retning for arbeidet.

Hva er det leder kan gå glipp av om de ikke gjennomfører faste møtepunkter med eget team, og hvordan skal man egentlig få til disse samtalene i en hektisk hverdag?

Dette webinaret er for deg som jobber på HR eller som leder for en organisasjon, som ønsker å bidra til at dere lykkes med god medarbeideroppfølging og involverende dialog i hverdagen.

Temaer i webinaret

  • Hva er premissene for en vellykket medarbeidersamtale

  • Hvordan skape en kultur for god medarbeideroppfølging

  • Hvordan få god effekt av dine løpende oppfølgingssamtaler

Praktisk info:

  • Dato: Fredag 28. april 
  • Tidspunkt: Kl. 12:00-12:45
  • Møte gjennomføres på: Teams 


Habberstad sine digitale faglunsjer er et eget konsept . Hver måned inviterer vi til faglig påfyll og inspirasjon til et nytt tema innenfor HR og ledelse. Møtet gjennomføres på Teams, og vi byr på et engasjerende miniforedrag og åpner for dialog med deltakerne. Arrangementet er gratis. Det blir ikke sendt ut opptak fra disse møtene.

Vi håper tiden og ser frem til å se deg!

te_habberstad-0213

Anne Lise Heide

Organisasjons- og lederutvikling. Foredragsholder. Coach.

 

Anne Lise Heide har jobbet med lederutvikling siden 2007 og har hatt ansvar for bedriftsinterne lederutviklingsprogrammer i mer enn 12 år. Hun har 20 års egen ledererfaring fra store og mellomstore virksomheter og holder kurs innenfor HR og lederfaget, samt stressmestring og selvledelse.

Les mer om Anne Lise her. 

Meld deg på her