<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skjermbilde 2022-12-16 kl. 13.53.42

Velkommen

Brækhus, Habberstad og Cloudworks inviterer ledere til en faglig ettermiddag om hvordan virksomheter kan beskytte sine kommersielle interesser ved cyberangrep.

Det digitale risikobildet har endret seg drastisk den siste tiden og cyberangrep er blitt et scenario som alle virksomheter må forberede seg på at kan skje. Det er kun et spørsmål om tid.

I løpet av ettermiddagen vil:

  Nasjonal Sikkerhetsmyndighet fortelle om dagens risikobilde 

  Du vil få praktiske råd om hvordan virksomheter allerede nå bør forberede seg

Du vil høre erfaringer fra en virksomhet som har cyberangrep på agendaen

Meld deg på her

Program 

Arrangementet har begrenset med plasser, det er ingen deltakeravgift.

12.30 - Registrering og lett servering

13.00 - Velkommen og introduksjon
Konferansier Ida Brabrand (Advokat og Assosiert partner Brækhus Advokatfirma)            

NSMs vurdering av dagens risikobilde 
Roar Thon (Fagdirektør Nasjonal sikkerhetsmyndighet) 

Hvordan forberede din virksomhet på cyberangrep
Leiv Hovda Skaug (Informasjonssikkerhet ansvarlig Habberstad)

Kan noen i praksis holdes ansvarlig for et cyberangrep?
Stein E. Hove (Partner og advokat Brækhus Advokatfirma)

Har dere kontroll på hvem som har tilgang til bedriftens data og systemer?
Arne Vedø-Hansen (IAM-arkitekt Cloudworks)

Praktisk arbeid med håndtering av cyberangrep  
Jon Oluf Brodersen (CIO i PGS)                 
              

Paneldebatt, spørsmålsrunde og erfaringsutveksling    
Ordstyrer Ida Bradbrand (Advokat og Assosiert partner i Brækhus Advokatfirma) 

16:00 - Avslutning, servering og mingling

Møt foredragsholderne 

Skjermbilde 2022-12-09 kl. 10.55.07-1

Roar Thon

Fagdirekøtør Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Roar har arbeidet i NSM siden 2003 og har en tjenestebakgrunn fra Forsvaret og politiet. De siste årene har han holdt over 150 foredrag i snitt pr år, og med snart 1700 foredrag i sin NSM-karriere kan det påstås at han er en meget etterspurt foredragsholder.

 

Skjermbilde 2022-12-09 kl. 10.57.36

Stein E. Hove

Partner/advokat (H) i Brækhus Advokatfirma

Stein E. Hove er spesialist innen tvisteløsning og forhandlinger, samt kommersielle kontrakter, spesielt knyttet til teknologi og IT. Han har jevnlig vært kåret i Finansavisens årlige advokatundersøkelser til å være blant Norges 10 beste advokater innen tvisteløsning, og teknologi og digitalisering. Stein er også en aktiv prosedyreadvokat og er ofte i retten hvor sakene handler om kontrakter og krav innenfor IKT eller eiendom, aksjeselskaper og andre forretningsforhold.

te_habberstad-1679-modified

Lev Hovda Skaug

Fagekspert /rådgiver Habberstad  AS

Leiv Skaug har over 20 års bred erfaring innen informasjonssikkerhet, informasjonshåndtering, ledelse og GDPR. Han har ledet flere enheter og har mange års internasjonal erfaring som stabssjef og seksjonssjef i NSM, med lederansvar for noen av de tyngste sikkerhetstekniske miljøene. Han har  lang erfaring med planlegging og gjennomføring av øvelser innen sikkerhet og beredskap.

Arne Vedø-Hansen web farger

Arne Vedø-Hansen

IAM - Arkitekt Cloudworks

Arne er en IAM-arkitekt og rådgiver med mangeårig erfaring innen design, implementering og forvaltning av systemer for identitetsforvaltning og tilgangsstyring (IAM). Han har omfattende erfaring med en rekke IAM-plattformer og har implementert løsninger for selskaper innen helse, shipping, dagligvare, utdanning og NGO.

Ida Brabrand - web

Ida Brabrand  

Advokat og assosiert Partner i Brækhus Advokatfirma

Ida Brabrand har sin ekspertise innen medierett, ytringsfrihet og arbeidsrett. I tillegg til å være advokat har Ida journalistutdannelse fra Journalisthøyskolen i Oslo og Volda. Hun har arbeidserfaring som nyhetsjournalist i NRK Østlandssendingen og TVNorge-nyhetene. Hun rådgir arbeidsgivere i arbeidsrettslige spørsmål og i saker om ytringsfrihet. Ida fører jevnlig saker for domstolene.

Jon Oluf Brodersen[1]

Jon Oluf Brodersen

CIO i PGS

Jon Oluf Brodersen er Chief information officer i det norske seismikkselskapet PGS. Jon er opptatt av at næringslivsaktører deler erfaringer og kunnskap knyttet til cyberangrep. PGS opplever hyppige forsøk på cyberangrep og Jon vil dele hvordan PGS arbeider praktisk for å håndtere dette på best mulig måte for selskapet. 

Frame 1 (4)